Demontage en sloopwerkzaamheden

Demontage en sloopwerkzaamheden

Van zodra de hele installatie gereinigd en afgekoppeld werd, en de te hergebruiken onderdelen verwijderd werden, starten de sloopwerken volgens de goedgekeurde werkmethode. De veiligheidsaspecten en de lokale procedures worden hierbij strikt nageleefd. Asset Recovery doet de dagelijkse supervisie en coördinatie. VGM aspecten worden door onafhankelijke veiligheidswachters (meestal van de opdrachtgever) bewaakt.

Ongeacht hoe goed de voorbereiding ook was, toch krijgt elk sloopproject met onverwachte situaties te maken. Deze worden op een veilige en professionele manier aangepakt en met alle betrokkenen besproken. Asset Recovery realiseert haar sloopprojecten niet alleen binnen budget en binnen de voorziene tijd, maar nog belangrijker: zonder incidenten of ongevallen.