Verkoop

Verkoop voor hergebruik en constructiematerialen

Vanaf de start van ieder project trachten wij de gehele installatie te verkopen voor hergebruik, omdat dit voor de eigenaar de hoogste retourwaarde oplevert. In een volgende fase verkopen wij herbruikbare machines en materialen. Dikwijls zijn de inkomsten uit de verkoop van apparaten en materialen aanzienlijk hoger dan de kosten voor demontage, sloop en sanering.

Hergebruik

Voor de eigenaar draagt de uitvoering van dergelijke projecten dan positief bij tot het bedrijfsresultaat. Asset Recovery zorgt voor de ontmanteling en transport van de hergebruikte machines naar de nieuwe eigenaar. De verkoop voor hergebruik (van de hele installatie of van onderdelen) vindt enkel plaats na goedkeuring door de eigenaar.

Constructiematerialen

Een belangrijk financieel aspect is de opbrengst uit de verkoop van alle mogelijke constructiematerialen. Asset Recovery zoekt naar de hoogst mogelijke opbrengsten voor de diverse metalen, bakstenen (voor hergebruik), puin (gemalen granulaat), hout etc. Vaak zijn chemische installaties erg waardevol omwille van de retourwaarde van de metalen, zodat het slopen voor de eigenaar een positieve bijdrage voor de omzet betekent i.p.v. een verliespost.