Ontkoppeling

Ontkoppeling

Om demontage- en saneringswerken veilig te kunnen uitvoeren, moet de hele installatie van haar omgeving ontkoppeld worden. Technici van de eigenaar met kennis over de installaties leveren bij de ontkoppeling een belangrijke bijdrage op het gebied van veiligheid en werkmethode. Alle toevoer van elektriciteit, gassen, water, stoom, koelvloeistoffen, etc. moet afgekoppeld en doorgesneden worden zodat het na een visuele inspectie duidelijk is dat de hele installatie ontkoppeld werd. Dit aspect is voor Asset Recovery een essentiële stap in de veiligheidsprocedure voor de verdere uitvoering.

Ondergrondse kabels en leidingen vergen speciale aandacht. Vooral bij oude installaties, waar de plannen van de ondergrondse infrastructuur maar zelden de “as-build” situatie weergeven, is het nodig om met proefsleuven en grondopzuigtechnieken zekerheid te scheppen over de volledige ontkoppeling van de installatie.