"Zero Harm" doelstelling

"Zero Harm" doelstelling

Het is uitermate belangrijk dat onze activiteiten geen nadelige sporen voor mens en milieu nalaten. Deze “Zero Harm Target” uit zich op verschillende domeinen:

  1. Geen gevaarlijke situaties of ongevallen tijdens de uitvoeringswerken

  2. Geen gezondheidsschade voor medewerkers en omwonenden

  3. Geen milieuaantasting, op korte noch op lange termijn

  4. Transparante materiaalbalans en materiaalbestemming voor alle afgevoerde materialen

  5. Bodemsanering en landschapsherstel conform de wettelijke voorschriften