Engineering / supervisie

Engineering / supervisie

De technische aspecten van ieder sloopproject worden grondig bestudeerd. De risicoanalyses zijn bepalend voor de manier van aanpakken. Asset Recovery bestudeert de verschillende technische mogelijkheden en selecteert samen met de eigenaar de beste aanpak. Met eigen en ervaren personeel en machines kan de gekozen werkmethode veilig worden uitgevoerd.

Niet alleen de werkmethode en planning worden door Asset Recovery uitgewerkt, wij staan ook garant voor een correcte uitvoering en een supervisie / bijsturing tijdens de uitvoering van de werken, in nauw overleg met de opdrachtgever. Vanaf de start tot de oplevering van het project zorgt Asset Recovery voor de dagdagelijkse opvolging en sturing van de werken.