Qesh

Quality, Environment, Safety and Health

Asset Recovery heeft haar visie, doelstellingen en beleid vastgesteld rond Quality, Environment, Safety en Health (Kwaliteit, Milieu, Veiligheid en Gezondheid). De aandacht voor QESH vormt de basis voor ons als onderneming en is in al onze diensten geïntegreerd.