Veiligheid, gezondheid, milieu

Veiligheid, gezondheid, milieu

Veiligheid is zowel bij Asset Recovery als bij haar opdrachtgevers de topprioriteit. Als ervaren en betrouwbare partner streven we naar duurzame oplossingen volgens alle normen en wetten op het gebied van kwaliteitsbewaking, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

Bij ontmanteling- en sloopwerken staan veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen voorop, net zoals het voorkomen van schade aan milieu en materieel. We werken volgens de strengste normen. Dit betekent:

  • Een specifiek veiligheidsplan per project, goedgekeurd door de eigenaar

  • Dagelijkse risicoanalyses en veiligheidsvoorzieningen

  • Milieumetingen en inspecties op de locatie

  • Veiligheidsinspecties door externe specialisten

  • Samenwerking met ervaren en gecertificeerde contractors

  • Samenwerking met gecertificeerde laboratoria

  • Expertise op het gebied van saneringstechnieken.